Author Archive

Õppestipendiume väliseesti noortele

Neljapäev, veebruar 28, 2013

Sihtasutus Archimedes annab teada, et rahvuskaaslaste programmi raames on välja kuulutatud õppestipendiumi konkurss. Stipendiumide eesmärgiks on toetada noorte väliseestlaste õpinguid Eesti avaõiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes.

Osaleda võivad kesk- või kõrgharidusega noored väliseestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased 10 aastat. Erandkorras võivad stipendiumile kandideerida ka konkursi teistele tingimustele vastavad noored, kes on kantud Eesti õppeasutuste õpilaste/üliõpilaste nimekirja taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul.

Stipendium sisaldab elamis- ja reisitoetust, vajadusel kaetakse õppemaks, tervisekindlustus ja elamisloa riigilõiv.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb edastada:
taotlus
• elulookirjeldus/CV;
• keskharidust tõendava dokumendi koopia, selle puudumisel väljavõtte keskkooli lõpu­klassi õpingu­tulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest. Magistrantuuri astuda soovijatel tuleb esitada kõrgharidust tõendava dokumendi koopia ning akadeemiline õiend, selle puudumisel tõend õppetulemuste kohta;
• passi isikuandmetega lehe koopia;
• sünnitunnistuse koopia;
• 2 soovituskirja (kohalikult eesti seltsilt, eesti kogukonna esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Taotlused peavad olema laekunud hiljemalt 15. aprilliks 2013 posti teel aadressile:
Rahvuskaaslaste programm
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes
Koidula 13A
10125 Tallinn
Eesti

Täpsemaid andmeid stipendiumide kohta on siin.

Eestlaste keelelised õigused Soomes

Teisipäev, detsember 18, 2012

Soome Eestlaste Liit on saatnud Soome Haridusministeeriumile Rain Otsa koostatud aruande eestlaste keeleliste õiguste realiseerumise kohta Soomes. Mahuka aruande tekst on nähtav siin. Aruanne on soomekeelne.

Emakeele õppest välismaal

Reede, aprill 6, 2012

Päevalehes on Soome näitel huvitav lugu välismaal elavate eesti laste emakeele õppest:

Soome-eestlaste emakeele õppimise trend on tõusev, kuid sellest hoolimata on eesti keele õppijaid vähem, kui eestlaste koguarvu põhjal võiks oletada. Eestlased on Soome suurim immigrantide rühm, kuid oma emakeele õppijate arvult on nad alles viiendal kohal vene, somaali, albaania ja araabia keele järel.

Päevakaja Soome eetrisse

Esmaspäev, oktoober 31, 2011

Seni on Soomes saanud jälgida Eesti tele- ja raadiosaateid üksnes veebi vahendusel. Tänasest alates on Soome rahvusringjäälingu raadiokanali YLE Mondo kaudu võimalik kuulata Vikerraadio uudistesaadet Päevakaja, kirjutab ERR. YLE Mondo vahendab uudistesaadet argipäeviti kl 18.00-18.30.

YLE Mondo on kuuldav Helsingis ja selle ümbruses sagedusel 97,5 MHz (kaablivõrgus 107,3 MHz) ja kogu Soomes digitelevisiooni raadioteenuse kaudu.

Soome eestlaste kultuuriharrastused

Teisipäev, veebruar 8, 2011

Edastan siinkohal Tuglase seltsi pöördumise:

Kas oled eestlane, kes elab alaliselt Soomes? Või eesti emakeelega Soome kodanik?

Tuglase selts tahab välja selgitada Soome eestlaste kultuuriharrastused, kodanikuühiskonnas osalemise ning selle, kas harrastus- ja osalemisvõimalusi saaks parandada. Uurimuse on tellinud Soome haridus- ja kultuuriministeerium.

Kas soovid selles uurimuses osaleda ja võtta võimaluse korral osa rühmaintervjuudest, mis toimuvad veebruaris Helsingis ja teistes Soome linnades? Või sooviksid vastata küsimustele kuidagi teisiti? Sellisel juhul palume Sul kirjutada aadressil kadri.kaljurand@tuglas.fi, et saaksime Sinuga hiljem ühendust võtta.

Uurimust juhib Åbo Akademi professor Mikko Lagerspetz. Teie küsimustele vastab uurimusassistent Kadri Kaljurand kadri.kaljurand@tuglas.fi

Lääneranniku Eesti Päevad 2009

Pühapäev, november 23, 2008

USA lääneranniku eestlased annavad lahkelt teada, et Lääneranniku Eesti Päevad 2009 toimuvad Seattles 26.-29.8.2009. Juurde käib mitmekülgne kultuurikava seminaride, teatri, kunsti, laulu, tantsu ja muu toreda näol.

XIX Lääneranniku Eesti Päevade juhtmõtteks on ‘Eesti Keel – Eesti Meel’. Seattle’i päevade motto valik ei ole juhuslik – nimelt möödub 2009. aastal 15 aastat Eesti keele õpetamise algusest Washingtoni Ülikoolis.

Tulgem siis kokku, et ühiselt pidutseda, eesti keelt laulutuules hellitada, eesti meelt tantsutuhinas turgutada ning jagada meie kauni maa kultuuri ja keelt ka teistest rahvustest külalistega.

“Kas siis selle maa keel ei või laulutuules taevasse tõustes endale igavikku otsida”.

Need inspireerivad luuleread pärandas meile Kristjan Jaak Peterson.

Palo: Eesti maja tuleks Helsingis püstitada

Esmaspäev, august 25, 2008

Seoses eelmisel esmaspäeval aset leidnud Soome integratsiooniministri Astrid Thorsi töövisiidiga Tallinnasse avaldas rahvastikuminister Urve Palo arvamust, et Helsingis oleks vaja Eesti maja ehitada: “Et inimestel säiliks nende kultuur, on väga oluline, et neil oleks koht, kuhu kokku tulla,” sõnas Palo.

Algatust toetab kahe käega Eesti-Soome Seltsi juhatuse esimees Enn Anupõld, kelle sõnul oleks Eesti maja hädavajalik: “See oleks piiri taga elavatele eestlastele hea viis teabe vahendamiseks kodumaaga“.

Teine kakskeelne kool avati Helsingis

Teisipäev, august 19, 2008

Avaldan siinkohal Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteate:

Soome pealinna Helsingi Latokartano koolis avati Roihuvuori kooli eeskujul kakskeelne klass eesti perede lastele.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldab rõõmu selle üle, et Helsingis tegutseb nüüd kaks kooli, kus eesti keeles õppimine on loomulik osa laste haridusteest: „Eestikeelse õppe korraldamine Soomes on väga tähtis iga Eesti juurtega noore identiteedile. Kui Soome läinud eestlane tunneb uhkust oma emakeele üle, jääb ta tulevikuski eestlaseks ja seega ühel või teisel moel seotuks Eestiga. Meil on väga head kogemused Roihuvuori koolist, kus eestikeelne õpe on juurdunud väga sügavale.“

Huvi eestikeelse õppe järele on Soomes väga suur. Seda on näidanud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti saatkonna ning Eestikeelse Hariduse Seltsi küsitlus. Tänaseks on sajad Soomes elavad eestlased avaldanud soovi, et nende lapsed õpiksid eesti keelt. Kõige enam eelistavad lapsevanemad osaliselt eestikeelset, osaliselt soomekeelset õpet. Küsitluse lõplik analüüs valmib septembris.

Haridus- ja Teadusministeerium toetab eesti keele õpetamist Soomes, saates koolidele mitmesuguseid õppematerjale.

Seda mulle minister Lukas eelmise aasta sügisel rahvuskaaslaste konverentsil lubaski.

Aastakoosolek laupäeval Turus

Neljapäev, mai 29, 2008

Äsja laekus mulle järgmine teave:

Tere!

31.mail 2008 kell 16.00 toimub ingerisoomlaste úhingu ruumides Sepänkatu 5 SEL-i aastakoosolek.

Tervitades,
Elvi Sirkel

Ise kohe kuidagi ei saa nii kiirelt oma plaane ümber teha ja kohale tulla kuid soovin koosolekulistele head tuju ja tarku otsuseid.

Koosoleku toimumise koha leiad siit kaardilt.

Tee aga eestlane Soomes

Reede, märts 7, 2008

P6rgukiz kirjutas väga vahva loo Soome bürokraatiast seoses lapse sündimisega. Ei olegi nii hull asi eestlasi Soomes teha kui paberimajanduse pisiasju tead. 🙂