Archive for the ‘emakeel’ Category

Eestlaste keelelised õigused Soomes

Teisipäev, detsember 18, 2012

Soome Eestlaste Liit on saatnud Soome Haridusministeeriumile Rain Otsa koostatud aruande eestlaste keeleliste õiguste realiseerumise kohta Soomes. Mahuka aruande tekst on nähtav siin. Aruanne on soomekeelne.

Teine kakskeelne kool avati Helsingis

Teisipäev, august 19, 2008

Avaldan siinkohal Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteate:

Soome pealinna Helsingi Latokartano koolis avati Roihuvuori kooli eeskujul kakskeelne klass eesti perede lastele.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldab rõõmu selle üle, et Helsingis tegutseb nüüd kaks kooli, kus eesti keeles õppimine on loomulik osa laste haridusteest: „Eestikeelse õppe korraldamine Soomes on väga tähtis iga Eesti juurtega noore identiteedile. Kui Soome läinud eestlane tunneb uhkust oma emakeele üle, jääb ta tulevikuski eestlaseks ja seega ühel või teisel moel seotuks Eestiga. Meil on väga head kogemused Roihuvuori koolist, kus eestikeelne õpe on juurdunud väga sügavale.“

Huvi eestikeelse õppe järele on Soomes väga suur. Seda on näidanud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti saatkonna ning Eestikeelse Hariduse Seltsi küsitlus. Tänaseks on sajad Soomes elavad eestlased avaldanud soovi, et nende lapsed õpiksid eesti keelt. Kõige enam eelistavad lapsevanemad osaliselt eestikeelset, osaliselt soomekeelset õpet. Küsitluse lõplik analüüs valmib septembris.

Haridus- ja Teadusministeerium toetab eesti keele õpetamist Soomes, saates koolidele mitmesuguseid õppematerjale.

Seda mulle minister Lukas eelmise aasta sügisel rahvuskaaslaste konverentsil lubaski.

Keskeestlased tegid ära

Reede, detsember 7, 2007

Kesk-Soome eestlased ehk siis keskeestlased tegid Soome vabariigi 90. aastapäeval ära. Said auväärse asjaga hakkama ja asutasid Kesk-Soome eestlaste seltsi. Tahan keskeestlasi targa otsuse puhul õnnitleda.

Küll aga pean Ida-Helsingi Eesti Klubi Koit propagandavolinikuna uustulnukale teada andma, et teatavad geoograafilised piirid on meil ikka olemas. Kuivõrd aga Jyväskylä klubi otsustaski just nimelt kolmanda ringtee oma piiriks panna, ei tule meil erilisi lahkarvamusi.

Olen lasnud endale teada anda, et ka liidu tänasine esinaine Elvi on uuele seltsile oma tervituse läkitand.  Jääme siis lootma, et keskeestlased ka oma enese tarkuses otsustaksid meie liiduga ühineda. Mitmekesi on ikka parem kui omaette.

Rahvuskaaslaste programmi konverents

Kolmapäev, oktoober 31, 2007

Rahvusraamatukogus toimub 12.-13.11.2007 rahvuskaaslaste programmi konverents, kust Soome Eestlaste Liidust osa võtvad Helvi Sirkel, Rain Ots ja mina. Kavas on konverentsi kajastada nii enne, selle ajal kui ka pärast. Loodame ohtralt tagasisidet saada, mida ka võimaluse korral ise konverentsil edastame.

Konverentsil on kavas vaadata üle praegu kehtiva rahvuskaaslaste programmi (doc-failina siin loetav) elluviimist ning arutada uue programmi aluseid.

Allpool kajastuse sissejuhatuseks video.

Vodpod videos no longer available.

from toru.ee

Avalda arvamust emakeelse hariduse kohta

Kolmapäev, oktoober 31, 2007

Haridus- ja Teadusministeerium palub kõigil Soomes elavatel eestlastel avaldada arvamust ja teha ettepanekuid seoses eesti keele ja eestikeelse õppe korraldamisega Helsingi piirkonnas. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel on küsimustik, mille eesmärk on välja selgitada, millist haridust Eesti pered Soomes oma lastele soovivad ning kui palju on lapsi, kes asuksid õppima eestikeelses koolis. Vastuseid küsimustikule oodatakse 15. detsembriks.

Ankeet avaneb doc-faili kujul. See paluatkse vastajatel täita ning saata doc. failina e-kirja manuses aadressil mika.keranen@hm.ee

Emakeele kuu Tamperes

Reede, oktoober 26, 2007

Kristiina Teiss edastas meile teavet emakeele kuu üritustest Tamperes:

Kas olete mõelnud, et hoolimata umbes 1 miljonilisest kõnelejate arvust, on eesti keel mahtunud Googles kasutatavate 43 keele hulka – samas, kui maailmas räägitakse umbes kuni 6000 keelt. Üsna märgatav osa – u. 150 000 eestlast kasutab ja hoiab alal oma keelt väljaspool Eestit, osa neist ka siin Soomes.

Tulemas on suisa eesti keele ehk emakeele kuu Tamperes! Pakkuda on huvitavaid teemapäevi nii igale eestlasele ja eesti keelega seotud soomlasele kui ka eraldi eestikeelsetele lastevanematele.

8.11. kl 17-20 toimub Eesti Haridusministeeriumi ja Emakeele Seltsi poolt korraldatud keelepäev (allpool täpsem reklaam) ja 24.11. u. kl 12 Soome OPH korraldatud eestikeelsete laste vanematele
loengupäev(täpsem info selle kohta tuleb hiljem).

Tere tulemast mõlemast osa võtma! Toetame “väikest” eesti keelt ka siin Soomes!

EESTLASTELE JA SOOMLASTELE EESTI KEELEST EESTI KEELES – EESTI KEELEPÄEV TAMPERES

Tänavusügisene Eesti Haridusministeeriumi ja Emakeele Seltsi kingitus meile, Tampere eestlastele on Emakeele Seltsi eesti keelepäev Tamperes 8.11 kl 17.00 pearaamatukogus Metso, saalis .

Teemad peaks huvitama ka tavaeestlast – kuuleme ettekandeid eesti ja soome keele erinevusest, eesti-soome kakskeelsusest, eesti-soome meilisuhtlusest ja Eesti riigi keelestrateegiast, kus pööratakse tänapäeval tähelepanu ka näiteks välismaal elavatel eestlaste ja nende laste keele püsimise
toetamisele.

Ettekanded:

Helle Metslang “Eesti ja soome keel – sarnased ja erinevad” Kristiina Praakli “Soome eestlaste kakskeelsus ja kakskeelne keelekasutus” Hille Pajupuu “Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses”

Jüri Valge “Keelestrateegia rakendub ellu”.

Lisaks praktilist infot eesti ja soome keele õppe kohta Tamperes.

Vaba pääs!
TULE KUULAMA JA ARUTAMA EESTI JA SOOME KEELE KASUTUSE ÜLE OMA
IGAPÄEVASES ELUS!