Posts Tagged ‘tampere’

Emakeele kuu Tamperes

Reede, oktoober 26, 2007

Kristiina Teiss edastas meile teavet emakeele kuu üritustest Tamperes:

Kas olete mõelnud, et hoolimata umbes 1 miljonilisest kõnelejate arvust, on eesti keel mahtunud Googles kasutatavate 43 keele hulka – samas, kui maailmas räägitakse umbes kuni 6000 keelt. Üsna märgatav osa – u. 150 000 eestlast kasutab ja hoiab alal oma keelt väljaspool Eestit, osa neist ka siin Soomes.

Tulemas on suisa eesti keele ehk emakeele kuu Tamperes! Pakkuda on huvitavaid teemapäevi nii igale eestlasele ja eesti keelega seotud soomlasele kui ka eraldi eestikeelsetele lastevanematele.

8.11. kl 17-20 toimub Eesti Haridusministeeriumi ja Emakeele Seltsi poolt korraldatud keelepäev (allpool täpsem reklaam) ja 24.11. u. kl 12 Soome OPH korraldatud eestikeelsete laste vanematele
loengupäev(täpsem info selle kohta tuleb hiljem).

Tere tulemast mõlemast osa võtma! Toetame “väikest” eesti keelt ka siin Soomes!

EESTLASTELE JA SOOMLASTELE EESTI KEELEST EESTI KEELES – EESTI KEELEPÄEV TAMPERES

Tänavusügisene Eesti Haridusministeeriumi ja Emakeele Seltsi kingitus meile, Tampere eestlastele on Emakeele Seltsi eesti keelepäev Tamperes 8.11 kl 17.00 pearaamatukogus Metso, saalis .

Teemad peaks huvitama ka tavaeestlast – kuuleme ettekandeid eesti ja soome keele erinevusest, eesti-soome kakskeelsusest, eesti-soome meilisuhtlusest ja Eesti riigi keelestrateegiast, kus pööratakse tänapäeval tähelepanu ka näiteks välismaal elavatel eestlaste ja nende laste keele püsimise
toetamisele.

Ettekanded:

Helle Metslang “Eesti ja soome keel – sarnased ja erinevad” Kristiina Praakli “Soome eestlaste kakskeelsus ja kakskeelne keelekasutus” Hille Pajupuu “Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses”

Jüri Valge “Keelestrateegia rakendub ellu”.

Lisaks praktilist infot eesti ja soome keele õppe kohta Tamperes.

Vaba pääs!
TULE KUULAMA JA ARUTAMA EESTI JA SOOME KEELE KASUTUSE ÜLE OMA
IGAPÄEVASES ELUS!